ساندویچ پانل : قیمت هر متر مربع ساندویچ پانل دیواری و سقفی

 ساندویچ پانل

ساندویچ پانل متشکل از ترکیبات سبک و مرکبی می باشد که از هر دو طرف به دو لایه مختلف  محدود گشته است و در بین آن یک لایه عایق وجود دارد (به شکل یک ساندویچ همبرگر که نان آن همبرگر را از هر دو طرف پوشانده ) این عایق نرم و انعطاف‌پذیر می باشد . ساندویچ پانل‌ از موادی مانند پلی اورتان، پلی استایرن، پشم سنگ و پشم شیشه تولید میگردنند .

مشـخصـات ســـازه پـیـش سـاخـتـه پــانـلــی

 کمـپ هـای اسکـان کـارگـری در پـروژه هــا                                آشـپـزخـانـه هـای صنـعـتـی در پــروژه هـا
 کـمپ هـای اسکـان نیـروهـــای نـظـامــــی                                مـراکز بهـداشـتی شهری و روسـتـایـی
 کـمپ هـای اداری در کـارگـاه هـا و پــروژه هــا                             مـــدارس و آمــوزشـگــاههـا

اسکلت ساندویچ پانل

اسـکلـت سـازه پـیـش ســاخـتــه پــانـلـی از پـــروفیــل نـبـشـی و نــاودانــی بـــا مــقـاطــع خـاص بــوده کــه بــه وسیـلـه پـیـچ و مـهـره بــر روی

فـونـداسیــون نـصـب مـیـگــردد.

پــوشــش خــارجــی ســــازه 

پـوشـش خارجـی از سانـدویـچ پـانــل  آلـوزیـنـک و گـالـوانـیـزه  پـلی یـورتـان و پلی استایرن بـا ضـخامت و دانـسیـتـه استـاندارد

پــوشــش داخـلی ســــازه

: دیواره های سازه نیز قـابلیت پوشش از انواع مصالـح سنتی و نـوین با توجه به کاربری سـازه را دارد

پــوشــش کـف ســــازه : کــف سازه نـیــز قـابلیت پوشش از انواع مـصالح سنـتـی و نـوین بـا تـوجـه بـه کـاربــری سـازه را دارد

درب و پـنـجـــره ســــازه : درب و پـنجـره سازه از نوع پـی وی سی یا آلـومیـنـیـوم به صورت تـک جـداره یــا دو جـداره خـواهـد بود

شیــشـه درب و پـنـجــره ساندویچ پانل

: شـیــشه درب و پـنـجـــره از شـیــشه دو جــداره ، مشـجــــــر ، رفـلـکـس رنــگــی

تـــاسیـســات بـــرقــی و الکتــریـکـی ســـازه : تــاسـیـســـات بـرقی (ورودی بــــرق به سازه ، سیـــم کـشـی توکار و رو کـار ، کـلـیـد و پــریـز ، فـیــوزمـیـنـیـاتــوری ،

روشـنـــایــی ســر درب ، تـجـهـیـزات روشـنــایـی داخـلـی ، ارتـبـاطـات مـخـابــراتـی بــا پــوشـش داکـت یــو پـی وی سی

ساندویچ پانل

تـــاسیــســات آب و فــاضــلاب ساندویچ پانل

: تــاسـیـســـات آب و فـاضـلاب سـازه تـمـامـا" از لــولـه هـای پـلی اتـیـلن و پـی وی سـی فـشـار قـوی بــوده تـا کـلـیـه عمـلـیـات

بـهره برداری در این بـخـش از سـازه مـانـنـد : آبـرسانـی سـرد و گــرم ، سیستم دفـع فـاضـلاب ، سیـستم دفـع آب جمع شده بــر سقـف و یـا کـف سـازه (کـف شـورها )

بـدون هیـچ مشـکـلی عـمـل نمـایـد.

تماس

سیستم گــرمــایــش و ســرمـایــش ساندویچ پانل

: تــاسـیـســات گـرمــایـش و ســرمـایـش ســازه بــا تــوجـه بــه قــابـلیــت ایـن نــوع روش ساخـت بــه هـر صورتـی

اعـم از سیـستــم هـای مــرکــزی و یــونـیـت ، بــرقـی ، گـازی ، نـفـتـی ، گـازویـیـلی و انــرژی خــورشیــدی قـابـل اجــرا و بــهــره بــرداری مـی بــاشـد.

تــجــهـیــزات جــانـبـــی ســــازه  : پارتیشن ام دی اف ، درب یو پی وی سی ، آلومیـنیومــی  ،کابـیـنـت و سیـنـک ظرفشویی

28 Jul 2017