(LSF)

 ســازه هـای ویلایـی و ییلاقی       ● بـیـمـارستـان و خـانـه بـهـداشـت                   سـاخـتـمان اداری و کارگـاهی
سـاخـتـمـان هـای مسـکــونـی        مـراکـز و تـاسیـسات روســتایی                   ●  مـدارس و آمـوزشـگـاههـا
قابهای فولادی سبک با کیفیت ساخت کارخانه ای و اتصالات ساده ، مستحکم و سریع از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند.
سازه های پیش ساخته LSF بصورت پانل تولید شده و اجزای هر پانل عبارتند از Stud اعضای قائم باربر،Trackاعضای همبند قاب ،Joist اعضای خمش سقف Flat Strap اعضای باربر جانبی و همچنین اتصالات این سیستم به صورت پیچ های خودکار و جوش CO2 در شرایط کارخانه ای میباشد.
طراحی مهندسی و بروز در سازه های پیش ساخته ال اس اف LSF ضروری است  .سازه پیش ساخته LSF به صورت سه بعدی و با دقت بالا به همراه تمام جزئیات مدل شود . این کار توسط نرم افزار اختصاصی FRAME BUILDER شرکت genesis به عنوان یکی از پیشرفته ترین نرم افزارهای طراحی سازه های پیش ساخته LSF در دنیا دارای مشخصه های بارز طراحی حرفه ای به همراه ارائه جزئیات اجرایی در کلیه ساختمانها می باشد . نرم افراز فوق کلیه اطلاعات سازه پیش ساخته LSF، نقشه ها و راهکارهای لازم را به منظور بهبود عملیات اجرایی سازه پیش ساخته LSF  و همچنین صرفه اقتصادی مطلوب در استفاده از فریم های ساخته شده از فولاد سبک در سازه پیش ساخته LSF را در اختیار مجریان ، مشتریان و بهره برداران قرار می دهد .پس از ایجاد مدل سه بعدی از سازه پیش ساخته LSF مورد نظر ، قاب بندی مناسب بر اساس محاسبات و اصول مهندسی صورت می گیرد و سپس نقشه های تولید و نصب پانل ها با در نظر گرفتن تمامی جزئیات و ملاحظات مهندسی بطور مشخص تهیه می گردد . در مرحله اول فاز طراحی نقشه سازه پیش ساخته LSF ، دیوارها و سقف ها و اتصالات مربوطه شامل اندازه اعضای سازه ای ، ضخامت ورقها ، فواصل اعضاء ، محل دیوارهای باربر و غیر باربر ، جزئیات اتصالات و ملاحظات مربوط به نکات آیین نامه ای تهیه می گردد.
در مرحله دوم طراحی نقشه سازه پیش ساخته LSF ،نقشه بام و خر پاها ( در صورت لزوم ) و اتصالات مربوطه شامل نقشه های تولید خرپاها ، بادبندی بام ها ، اتصالات و نکات آیین نامه ای تهیه می گردد. در راستای بررسی رفتارهای واقعی اعضاء جدار نازک ، به ویژه در بحث کمانشهای کلی و جزئی ، ضروری است نتایج آزمایشگاهی در دسترس باشد. این آزمایشات را به تفصیل انجام شده است که نمونه هایی از آن به شرح ذیل است :
اعضای سازه پیش ساخته می بایست به لحاظ مکانیزم خرابی و کمانش های بخش فشاری بررسی شوند.
اعضای سازه پیش ساخته محوری باربر در معرض کمانش های کلی و جزئی هستند که می بایست مکانیزم آنها بررسی شود.

مـزایای اسـتـفـاده از ســازه پیش سـاخـتـه ال اس اف (قاب های فولادی سرد نورد شده)
مــزایــــای اسـتـفـــاده از ســـازه پـیـش ســاخـتــه ال اس اف (قاب فولاد سرد نورد شده) به شرح زیر می باشد
●وزن سبک ،حمل و نقل آسان ،کاهش هزینه و زمان حمل و نقل درساختمان پیش سـاخته LSF
●قابلیت نصب سـازه  بـــا سـرعت بـالا و کمتـرین زمـان ممکن در ساختمان پیــش ساخـتـه LSF
●کاهش هزینه انرژی و عایق بندی صدا و دما توسط  مصالح نوین در ساختمان پیش سـاخته LSF
مقاومت مطلوب ساختمان پیـش ساخته LSF در بـرابر زلزله تا 8 ریشتـر و وزش بـاد
●مقاومت در بـرابر آتش سوزی  در ساختمان پیش ساخته LSF
صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان پیش ساخته LSF
●مقــاومت ســـازه پـیـش ساخته LSF دربـرابر رطوبت و نـم
قابلیت جابجایی ساختمانهای پیش ساخته LSF ،به مکانهـای دیگر با کمترین اتلاف مصالح
●کاهش استفاده از جرثقیل و ماشین آلات سنگین به لحاظ وزن سبک پانلها و اسکلت سازه پیش ساخته LSF
●مقاومت در برابر شرایط بد جوی و دوام بالا در برابر خوردگی و اکسیداسیون و زنگ زدگی
●ایجاد محیط کارگاهی فاقد نخاله و دور ریز و هدر رفت مصالح درسازه های پیش ساخته LSF
●کاهش هزینه های زمان ساخت و دستمزد در سازه پیش ساخته LSF
●سازگار بودن سازه پیش ساخته LSF با شرایط آب ‏و هوای گوناگون در اقلیم های متفاوت

 مـراحل ساخت سازه پیش ال اس اف
●اجرای عمليات آماده سازی
اجرای فنداسيون
ساخت سازه و حمل به محل
نصب سازه و اجرای سقف طبقات
نصب سنگ و نمای سمنت برد
تاسيسات مكانيكی و برقی
اجرای عايق حرارتی و صوتی
نصب درای وال داخلی
اجراي عايق رطوبتی
نصب سراميك و كاشی كاری
نصب چهارچوب درب ها
نصب سنگ و نمای سمنت برد
نصب قاب پنجره ها و فلاشينگ ها
عمليات نقاشي نما وداخل
نصب پنجره های UPVC
نصب درب ها
نصب شيرآلات
نصب كليد و پريز ها
تميزكاری و رفع نواقص و مشکلات

الزامات طراحی و اجرایی برای سیستم ساختمانی قاب های سبک فولادی سرد نورد شده (LSF)
 ●در مناطق با خطر نسبی کم، متوسط و زیاد (مطابق آئین نامه 2800 ایران) استفاده از این سیستم سازه ای به عنوان قاب ساختمانی ساده به همراه دیوار برشی بتن آرمه حداکثر در پنج طبقه یا ارتفاع 18 متر از ترازپایه بلا مانع است.
●استفاده از این سیستم در مناطق با خطر نسبی کم،متوسط و زیاد(مطابق آئین نامه 2800 ایران)تا حداکثر دو طبقه یا ارتفاع 20/7 متر از تراز پایه،با اجرای مهار بندی قطری بلا مانع است.
●بکارگیری این سیستم در مناطق لرزه خیز با خطر نسبی بسیار زیاد 0مطابق آئین نامه 2800 ایران) مجاز نمی باشد.
●بکارگیری حداکثر دهانه 5 متر و حداکثر ارتفاع ناخالص(با احتساب ضخامت سقف)60/3 متر برای هر طبقه در این سیستم مجاز می باشد.
●طراحی کلیه اجزاء و اتصالات بر اساس استاندارد AISI و طرح سازه ای و لرزه ای آن بر اساس آئین نامه های 7ـ2005ASCE ، 2003 IBC انجام گیرد.
●کنترل سازه در مقابل بار باد بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ششم و با در نظر گرفتن سیستم مقاوم در مقابل بار جانبی باشی از زلزله که در بندهای 1و 2 آورده شده است انجام گردد.
●رعایت محدودیت حداکثر بار زنده و مرده به ترتیب 250 کیلوگرم بر متر مربع  و 350 کیلوگرم بر متر مربع برای سقف ها الزامی است.
●رعایت مشخصات فولاد سرد نورد شده بر اساس استاندارد ASTM الزامی است.
●رعایت ضوابط فصل 21 آئین نامه 05ـ318 ACI و ویرایش های پس از آن برای طراحی دیوارهای برشی بتن آرمه الزامی است.
●تامین ضوابط دیافراگم صلب برای کلیه سقف ها الزامی است.
●کلیه اتصالات اعضاء قائم به اعضاء‌ افقی می بایستی به گونه ای باشد که یکپارچگی اعضاء در ارتفاع سازه تامین گردد.
●ضوابط مربوط به اجزاء اتصالی شامل پیچ خودکار ، پیچ و مهره می بایستی مطابق آئین نامه  AISC  و استاندارد AISI تامین گردد.
●در صورت استفاده از اتصالات جوشی ، رعایت مقررات جوشکاری اعضاء سرد نورد شده مطابق استندارد AISI  و آئین نامه های AWS وaisc الزامی است.
●سقف سازه ای این سیستم متشکل از تیرچه فلزی و دال بتن آرمه فوقانی به صورت مقطع مرکب می باشد که می بایستی بر مبنای ضوابط مقاطع مرکب مطابق آئین نامه AISC و دال های بتن آرمه بر مبنای آئین نامه ACI تامین گردد.
●بکارگیری مصالح بنایی خارجی و داخلی مجاز نمی باشد.حداکثر وزن متر مربع سطح دیوار تمام شده در جدا کننده های داخلی نبایستی بیشتر از 50 کیلو گرم بر متر مربع و در دیوارهای خارجی نبایستی بیشتر از 100 کیلوگرم بر متر مربع باشد.
●لازم است تمهیدات لازم جهت عدم مشارکت پانل های غیر باربر و جدا کننده ها در سختی جانبی سازه صورت پذیرد.
●لازم است تمهیدات لازم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران صورت پذیرد.
●کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم اعم از معماری و سازه ای از حیث دوام ،خوردگی ، زیست محیطی و غیره می بایستی بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تایید بکار گرفته شود . در غیر این صورت اخذ تاییدیه فنی در این خصوص الزامی است .
●الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان رعایت گردد .
●در صورتی که عایق حرارتی به صورت پر کننده اجرا شود ، باید نوع و ضخامت عایق ، مقاومت حرارتی مورد نیاز را تامین نماید .
●به منظور کاهش اثر پل حرارتی ، لازم است حد فاصل ستونک ها (Stud) و لایه خارجی جدار ه با نوعی عایق حرارتی متراکم پر گردد .
●لازم است ملاحظات کامل هوابندی در جداره های داخلی و خارجی ، بازشوها و همچنین محل نصب اجزاء اتصالی نظیر پیچ و مهره ، با توجه به اقلیم مورد نظر و نیز خطر میعان به عمل آید .
●رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق بادر نظر گرفتن ابعاد ساختمان ، کاربری و وظیفه عملکردی اجزاء ساختمانی الزامی است.
●صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحد های مستقل و پوسته خارجی  و صدابندی سقف  مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تامین گردد .
●چنانچه مجموعه ضوابط ، دستورالعمل و یا آیین نامه در خصوص این سیستم توسط این مرکز انتشار یابد ، شرکت های تولید کننده ، کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران ملزم به رعایت آن می باشد